Saltsyre

30% saltsyre. Til fjerning av kalk og rust. Til avsyring av mur: 1 del saltsyre og 10 deler vann. Ta alltid vann først før tilsetting av saltsyre. Til vask av murgulv, la blandingen virke noen timer. Skyll deretter grundig med vann.

Kategori: