Gjøco Kvist- og Sperregrunn

kr 459

Begrenser gjennomslag fra kvister, gulnet panel, nikotin og sot. Gjøco Kvist og sperregrunn er spesielt beregnet til nytt og ferskt furupanel og annet panel med kvistgjennomslag.

3 liter: kr 459,00
10 liter: kr 1100,00