2. august 2016

Om Otra Maling- og Lakkfabrikk

Butikken

Otra Maling og lakkfabrikk AS har siden 1965 produsert og solgt maling til industrien og forbrukermarkedet. Grunnfokuset til bedriften er kompromissløs kvalitet. Bedriften driver et omfattende testprogram for å sikre malingene de beste produktegenskapene. Selskapet har samlokalisert produksjon og fabrikkutsalg. Dette skaper en nærhet til sluttbruker som ytterligere forsterker en tett og rask oppfølging av kvalitet som leveres.

Samlokaliseringen av produksjon og utsalg, gjør også at kostnader til transport og mellomledd er fraværende. I tillegg har Otra Maling beskjedne kostnader til reklame og markedsføring. Lave kostnader gir svært konkurransedyktige priser, og de kostnadene som er nødvendige, rettes i størst mulig grad inn mot å bedre malingens egenskaper og kvalitet, framfor øvrige aktiviteter.

Velkommen til oss!

Alf Jerstad

Daglig leder