Teknisk Isopropanol

2-propanol. En tynner som ofte brukes til å fjerne fett eller for å tilsettes vindusvaskervann når det er kuldegrader. Er meget blandbart med vann.

1 liter: 59,00

5 liter: 255,00

Kategori: