Kaustisk soda

Kemetyl Kaustisk Soda brukes til avluti ng av maling og lakk, samt til luting av fisk. Produktet er også effektivt som vaskelut og kan brukes til rengjøring av gulv og overflater.an brukes til rengjøring av gulv og overflater.

Emballasje:
1 kg
2,5 kg
25 kg

Kategori: