Besøksadresse:                                 Telefon:                 Telefaks:                    
Steindalen 2                                        38 08 68 63          38 08 66 56        
4624 Kristiansand
Epost: post@otramaling.no
Otra Maling

ÅPENT:
MAN-FRE    9-17
TORSDAG 9-18
LØRDAG     9-15
Tilbud!